CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a geometrical autofocus algorithm within the framework of Fast Factorized Back-Projection

Hans Hellsten ; Jan Torgrimsson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Patrik Dammert ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Anders Åhlander
Proceedings of IET RADAR 2012, 22-25 October, Glasgow, Scotland (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 172270

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Fjärranalysteknik

Chalmers infrastruktur