CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualisering av byggnadsrelaterad energianvändning

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Jonas Tornberg (Institutionen för arkitektur)
Mapping and Image Science p. 10-19. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-04. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur