CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utveckling för barn

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
I Johansson, B. & Karlsson, M. (red) Att involvera barn i forskning och utveckling p. 115-127. (2013)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: produktutveckling, barn, perspektivDenna post skapades 2013-01-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 172230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)

Ämnesområden

Annan teknik
Barn

Chalmers infrastruktur