CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadsutveckling för hållbara transporter : kunskapssammanställning och förslag till vidare studier

Lars Mossfeldt (Institutionen för arkitektur) ; Mats Reneland (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Naturvårdsverket, 2005. ISBN: 91-620-5496-1.- 73 s.
[Rapport]

Nyckelord: Stadsplanering Sverige, Transportpolitik Sverige


Rapport / Naturvårdsverket nr. 5496Denna post skapades 2006-06-26. Senast ändrad 2013-07-31.
CPL Pubid: 17221

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur