CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Snöhantering i Sundsvall: Multikriteria-analys för hållbar utveckling

Snow Management in Sundsvall: Multi Criteria Analysis for Sustainable Development

Henriette Söderberg (Institutionen för arkitektur) ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Denis van Moeffaert ; Karin Reinosdotter ; Maria Viklander
Luleå : Luleå University of Technology, 2005.
[Rapport]

Forskningsrapport / Luleå tekniska universitet, , ISSN 1402-1528 ; 2005:6Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur