CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capabilities and Radical Changes of the Business Models of New Bioscience Firms

Johan Brink ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Creativity and Innovation Management (0963-1690). Vol. 18 (2009), 2, p. 109-120.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Business-model BioscienceDenna post skapades 2013-01-25.
CPL Pubid: 172196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur