CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Situations of urban architecture as cultural explorations

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Between Research and Practice. Dublin 2004 - Conference Proceedings / Grimes, Brendan (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-02-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 17219

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur