CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research for Sustainable Urban Development

Björn Malbert (Institutionen för arkitektur)
Paper to the Urban Science Workshop (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-02-14.
CPL Pubid: 17218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur