CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recension av 'Zaha Hadid Complete Works'

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur 4, (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-02-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 17217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur