CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anchoring Pre-stressed FRP laminates

Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Reza Haghani (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
(2008)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur