CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Case of Symbolic Transgression

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordic - Journal of Architecture (2244-968X). Vol. 2 Winter 2012 (2013), 3, p. 94-98.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-24. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 172127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur