CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parametricity and Dependent Types

Jean-Philippe Bernardy (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Patrik Jansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Ross Paterson
SIGPLAN notices (0362-1340). Vol. 45 (2010), 9, p. 345-356.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 172124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur