CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nordisk Arkitekturs DNA

Michael Asgaard Andersen (Institutionen för arkitektur) ; Juhani Pallasmaa
Louisiana Magasin (1601-1724). 36, p. 16-18. (2012)
[Artikel, övrig]

Interview med Juhani Pallasmaa.

Nyckelord: Juhani Pallasmaa



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-24.
CPL Pubid: 172123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur