CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-proton radioactivity and three-body decay. IV. Connection to quasiclassical formulation

L. V. Grigorenko ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Physical Review C. Nuclear Physics (0556-2813). Vol. 76 (2007), 1, p. Article Number: 014009.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-24.
CPL Pubid: 172121

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur