CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conclusions to Biotechnology and Telecommunciation Innovations

Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Innovation: Management, Policy and Practice Vol. 7 (2005), 1 Feb, p. 96-103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: biotechnololgy, telecommunicationDenna post skapades 2013-01-24. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 172120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur