CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potentials for solar energy applications in the existing buildings stock of Göteborg.

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Jonas Tornberg (Institutionen för arkitektur)
CUPUM 05 (Computers in Urban Planning and Urban Management) (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-04. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur