CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validation of MIPAS HNO(3) operational data

D. Y. Wang ; M. Höpfner ; C. E. Blom ; W. E. Ward ; H. Fischer ; T. Blumenstock ; F. Hase ; C. Keim ; G. Y. Liu ; S. Mikuteit ; H. Oelhaf ; G. Wetzel ; U. Cortesi ; F. Mencaraglia ; G. Bianchini ; G. Redaelli ; M. Pirre ; V. Catoire ; N. Huret ; C. Vigouroux ; M. De Maziere ; E. Mahieu ; P. Demoulin ; S. Wood ; D. Smale ; N. Jones ; H. Nakajima ; T. Sugita ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; C. D. Boone ; P. F. Bernath ; K. A. Walker ; J. Kuttippurath ; A. Kleinboehl ; G. Toon ; C. Piccolo
Atmospheric Chemistry And Physics (1680-7316). Vol. 7 (2007), 18, p. 4905-4934.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 172118

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur