CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial Sectors: Biotechnology

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
The International Encyclopedia of Business Management: The Handbook of Economics p. 304-310. (2002)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: biotechnology, industry studiesDenna post skapades 2013-01-24.
CPL Pubid: 172113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur