CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management of Complex Knowledge in Planning for Sustainable Urban Development

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Henriette Söderberg (Institutionen för arkitektur)
International Conference for Integrating Urban Knowledge & Practice (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-02-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur