CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Agens i medisindiskurs - en kontrastiv analyse av to norske og to svenske forskningsartikler i medisin

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, Vol 2 Vol. 2 (2013),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Agens, diskursanalys, nordistik, SFL, medisindiskurs


Under utgivningDenna post skapades 2013-01-24.
CPL Pubid: 172105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Lingvistik
Svenska språket
Norska språket

Chalmers infrastruktur