CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product versus Process Innovation: Productivity Growth and Employment

Charles Edquist ; Leif Hommen ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Employment, Technology, and Economic Needs p. 128-152. (1998)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: process innovation, product innovation, employmentDenna post skapades 2013-01-24. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 172097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur