CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

R&D as Pre-Market Selection: Of Uncertainty and its Management

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
The Micro-Foundations of Economic Growth p. 188-211. (1998)
[Kapitel, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-24. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 172095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur