CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High R&D Intensity without High Tech Products: A Swedish Paradox?

Charles Edquist ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Institutions and Economic Change p. 131-149. (1998)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: Swedish paradoxDenna post skapades 2013-01-24. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 172094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur