CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge in Urban Situations and Architectural Design Practice

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Life in the Urban Landscape. Integrating Urban Knowledge & Practice. Conference Proceedings (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-02-14. Senast ändrad 2015-02-21.
CPL Pubid: 17208

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur