CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-line monitoring of control rod integrity in BWRs using a mass spectrometer

Irina Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; H. Loner ; K. Ammon ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; G. Ledergerber
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (0168-9002). Vol. 698 (2013), p. 249-256 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Control rods, failure detection, helium measurements, IrridationDenna post skapades 2013-01-24.
CPL Pubid: 172078

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Helium measuring system for on-line fuel and control rod integrity surveillance in BWRs