CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerat beslutsstöd för uthålliga VA-system: Fallstudier inom MIKA-projektet i Surahammar och Södertälje kommun

Integrated Decision Support for Sustainable Urban Water Systems: Mika project Case studies in the Municipalities of Surahammar and Södertälje

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Erik Kärrman ; Denis van Moeffaert ; Henriette Söderberg (Institutionen för arkitektur) ; Helena Åberg
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Urban Water rapport