CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Färgkombinationseffekter i rum

Monica Billger (Institutionen för arkitektur)
Färg och ljus inomhus / Fridell Anter, Karin (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-02-14.
CPL Pubid: 17205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur