CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time and frequency transfer in optical fibers

Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sven-Christian Ebenhag (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Recent Progress in Optical Fiber Research p. 450. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-01-23. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 172035