CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från miljöpolitik till hållbar utveckling : en introduktion

Elisabeth Corell ; Henriette Söderberg (Institutionen för arkitektur)
Malmö : Liber förlag, 2005. ISBN: 91-47-07203-2.- 192 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur