CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radium sulphate and its co-precipitation behaviour with barium and strontium

Hanna Hedström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-803-8.- 78 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-01-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 172023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Lösningskemi
Kärnkemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-02-14
Tid: 10:00
Opponent: Heino Nitsche

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie