CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enigme : - un hommage à Jacques Derrida

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
(2005)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Design, Derrida, Designfilosofi, Stolar


ill. Huvudtitel från omslaget Undertitel enligt redaktörens önskemål (i publikationen: Ceci est un hommage à Jacques Derrida)Denna post skapades 2006-03-17. Senast ändrad 2012-07-09.
CPL Pubid: 17201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur