CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The IVS Network Station Onsala Space Observatory

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2003, Annual Report, NASA/TP-2004-212254, eds. N.R. Vandenberg and K.D. Baver p. 76-79. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 1720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur