CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate globally convergent algorithm with applications in electrical prospecting

John Bondestam Malmberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-01-22. Senast ändrad 2013-02-04.
CPL Pubid: 171983

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:1