CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction and Design Briefing: Innovative Client´s tool

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Nina Ryd (Institutionen för arkitektur)
Research Symposium on European Facilities Management Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-02-14. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur