CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comprehensive Investigation of Pulsed Fluidic Injection for Active Control of Supersonic Jet Noise

Dan Cuppoletti ; Ephraim Gutmark ; Haukur Hafsteinsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Erik Prisell
51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: EFD,CFD, LES, CAA, Supersonic Jet Noise ReductionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-22. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 171957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)