CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovative Opportunities, What do we learn from opportunities in mobile communications?

Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference on Dynamics of Industry and Innovation: Organizations, Networks and Systems, June 27-29, Frederiksberg, Copenhagen, Denmark, www.druid.dk (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-02-14.
CPL Pubid: 17192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur