CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review of Fløttum, K. (Ed.) (2007). Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing (vii+280pp).

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Alfredo A. Ferreira
Linguistics and the human sciences (1742-2906). (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Language for Specific Purposes, English for Specific Purposes, Contrastive Linguistics, Academic Discourse


Forthcoming in Linguistics and the Human SciencesDenna post skapades 2013-01-21. Senast ändrad 2013-09-11.
CPL Pubid: 171887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Övriga germanska språk

Chalmers infrastruktur