CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissipative Trapped Electron Modes in a Heliac

M. H. Naseem ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Physica Scripta Vol. 72 (2005), p. 409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Magnetic Confinement, Drift WavesDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur