CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explosionsbelastad betong: Dynamiska aspekter av materialets respons i numeriska simuleringar

Ulrika Nyström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 7/12 (2012), p. 42-47.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2013-01-21. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 171846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur