CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resident involvement in neighborhood space management; a survey among housing companies in Göteborg

Pål Castell (Institutionen för arkitektur)
International Conference for Integrating Urban Knowledge & Practice (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-02-14. Senast ändrad 2013-07-31.
CPL Pubid: 17184

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Landskapsarkitektur
Sociologi
Social och ekonomisk geografi

Chalmers infrastruktur