CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kleinian Lesson Planning Cycle

Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12) (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-01-21. Senast ändrad 2013-09-11.
CPL Pubid: 171832

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik
Lärande

Chalmers infrastruktur