CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Opportunities and Strategies for Sustainable Urban Development

Daniel K. Irurah ; Björn Malbert (Sektionen för arkitektur) ; Aly Karam ; Pål Castell (Sektionen för arkitektur) ; Marco Keiner ; Branko I. Cavric
From Understanding to Action; Sustainable Urban Development in Medium-Sized Cities in Africa and Latin America (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17182

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Social och ekonomisk geografi

Chalmers infrastruktur