CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges for Sustainable Urban Development

Daniel K. Irurah ; Björn Malbert (Sektionen för arkitektur) ; Pål Castell (Sektionen för arkitektur) ; Jaan-Henrik Kain (Sektionen för arkitektur) ; Branko I. Cavric ; Aloyse C. Mosha
in Keiner, Marco, (Ed.). Designing, Implementing and Measuring Sustainable Urban Development in Developing Countries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2008-02-15.
CPL Pubid: 17181

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP
Social och ekonomisk geografi

Chalmers infrastruktur