CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing for person-centred care in older people’s residential facilities

Marie Elf (Institutionen för arkitektur) ; Kevin McKee ; Susanna Mordin ; Lena von Kock ; Helle Wijk
Aging Clinical and Experimental Research (1594-0667). Vol. 23 (2011), Suppl. 1, p. 270.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-18.
CPL Pubid: 171709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)

Ämnesområden

Omvårdnad

Chalmers infrastruktur