CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ground-Based GPS Data in Operational Weather Forecasting, Final Report to the Swedish National Space Board, Contract Dnr 158/01

Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; A. Frisk ; N. Gustafsson ; C. Gyllander ; Camilla Granström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; G. Hedling ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; B. Jonsson ; S. Nilsson ; M. Ridal ; Borys Stoew (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
: External organization, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur