CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TeleFOT/Deliverable D4.7.4/Operational Business Models

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2012.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 171687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur