CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Services in Urban Transportation. Status, Impact and Trends

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proc. 2nd Annual Urban Transport and mobility Europe 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Information, Urban Transportation, New TechnologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 171684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Data- och informationsvetenskap
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur