CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya syrebärare för två- och/eller trestegsförbränning (New oxygen carriers for chemical-looping combustion and/or chemical-looping combustion with oxygen uncoupling), Swedish patent:

Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö) ; Alexander Shulman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Erik Cleverstam (Institutionen för kemi- och bioteknik)
(2011)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 171674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur