CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alstom’s Chemical Looping Prototypes

A Iqbal ; Corinne Beal ; Herb Andrus ; Bernd Epple ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö) ; B Lani
37th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems June 3-7, 2012 Clearwater, FL, USA (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 171666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur