CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical looping combustion

Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö)
Chapter 20 in , Fluidized-bed technologies for near-zero emission combustion and gasification, Ed. Scala, F., Woodhead Publishing (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 171661

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik
Energiteknik

Chalmers infrastruktur